Neziskové organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu sa pre novelu zákona o verejnom obstarávaní obrátia na Protimonopolný úrad a Európsku komisiu

Dôvodom je skutočnosť, že parlamentom schválený zákon porušuje princípy hospodárskej súťaže pri zavedení tzv. elektronickej platformy. Nové pravidlá kritizujeme aj preto, že podľa nich stále prinášajú do obchodov so štátom menej transparentnosti a oslabujú kontrolu. Vybrané časti zákona vnímame pozitívne. Predmetom komunikácie s PMÚ a EK bude elektronická platforma. Zákon...

Plán obnovy – Reforma verejného obstarávania

• Zvýšenie transparentnosti procesov vo verejnej správe, kvalitné verejné služby pri komunikácii firiem a občanov so štátom a zúženie priestoru pre nekalé aktivity pri nakladaní s majetkom a zdrojmi štátu, verejných inštitúcií a samospráv sa dotýkajú aj oblasti verejného obstarávania. Sú potrebné nielen na zefektívnenie a zvýšenie dôvery verejného obstarávania,...