Riešenia pre firmy

Firemný nákup

Informačný systém eZakazky je elektronický nástroj na plne elektronickú komunikáciu pri nákupe, obchodných verejných súťažiach a odpredaji prebytočného majetku.

Systém eZakazky je efektívnym nástrojom pre spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne a rýchlo nakupovať tovary a služby. Pokrýva všetky fázy firemného nákupu, umožňuje použiť najrôznejšie techniky vyjednávania a elektronické aukcie. Pritom sa veľmi jednoducho ovláda cez užívateľsky príjemné prostredie.

Systém eZakazky je úplne univerzálny  a umožňuje realizovať všetky činnosti pri obstarávaní t.z.  možnosť definovania vlastných postupov v rámci RFI, RFP, RFO.

Systém eZakazky vám umožní odoslanie výzvy na predloženie ponuky,  uchádzačom predloženie ponuky, prípadne realizáciu elektronickej aukcie, vysvetľovanie a inú potrebnú komunikáciu.

Možnosť realizácie elektronickej aukcie ako súčasť procesu obstarávania, ale aj súčasť procesu pri predaji prebytočného majetku, prípadne predaji pohľadávok.

O každej novej udalosti budete vy a aj vaši dodávatelia okamžite informovaní prostredníctvom notifikácií.

Náš systém má v databáze už  cca 20.000 registrovaných dodávateľských firiem, ktorých kontaktné údaje sú priebežne aktualizované prostredníctvom služieb FINSTAT.

Systém eZakazky obsahuje modul na hodnotenie dodávateľov a jednotlivých nákupov. Hodnotenia vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o ďalších nákupoch a hľadaní spoľahlivých dodávateľov.

Celý proces obstarávania je prehľadne zaznamenaný a poskytuje možnosť sa spätne vrátiť k jednotlivým nákupom.

Systém eZakazky odbúrava administratívnu a časovú záťaž pre všetky zainteresované subjekty a vytvára nový rozmer pracovného komfortu.

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.