čo ponúkame

Naše služby

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu. Máme dlhoročné skúsenosti s elektronizáciou procesov verejného obstarávania a firemného nákupu.

Verejné
obstarávanie

Realizácia procesov verejného obstarávania, poradenstvo a konzultácie pri verejnom obstarávaní, smernice, školenia.

Verejné
obstarávanie

Realizácia procesov verejného obstarávania, poradenstvo a konzultácie pri verejnom obstarávaní, smernice, školenia.

Elektronické obstarávanie

Ponúkame informačné systémy pre komplexnú podporu interných a externých procesov verejného obstarávania.

Elektronické obstarávanie

Ponúkame informačné systémy pre komplexnú podporu interných a externých procesov verejného obstarávania.

Elektronické
aukcie

Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní realizujeme pomocou vlastného certifikovaného systému eAukcie.

Elektronické
aukcie

Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní realizujeme pomocou vlastného certifikovaného systému eAukcie.

Predaj majetku
štátu

Zabezpečujeme aj realizáciu procesu predaja majetku v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

Predaj majetku
štátu

Zabezpečujeme aj realizáciu procesu predaja majetku v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

Obstarávanie cez EKS

Ponúkame vám naše poradenské služby pre elektronický kontraktačný systém – EKS.

Obstarávanie cez EKS

Ponúkame vám naše poradenské služby pre elektronický kontraktačný systém – EKS.

Firemný
nákup

Systém eZakazky je nástrojom pre spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne a rýchlo nakupovať.

Firemný
nákup

Systém eZakazky je nástrojom pre spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne a rýchlo nakupovať.

Desiatky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.