elektronický kontraktačný systém

Obstarávanie prostredníctvom EKS

Nemáte skúsenosti s elektronickými nákupnými systémami, prípadne nemáte kapacity na obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska zriadeného v rámci  EKS? Ponúkame vám naše poradenské služby pre elektronický kontraktačný systém – EKS.

Špecifikácia služieb:

  • Pomoc so zriadením prístupu na EKS
  • Vytvorenie opisných formulárov na požadované predmety zákazky
  • Zadanie zákazky (opisný formulár)  a dohľad nad jej priebehom
  • Vyhodnotenie zákazky a kontrola reportov
  • Zadanie hodnotenia po realizácii zákazky

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.