elektronické aukcie ako služba

Elektronické aukcie

Elektronická aukcia sa vo verejnom obstarávaní používa po úplnom vyhodnotení ponúk ako ďalšia fáza procesu, teda uchádzači, ktorí splnili podmienky verejného obstarávateľa/obstarávateľa sú elektronickými prostriedkami vyzvaní na predkladanie nových ponúk upravených smerom nadol, pričom je možné súťažiť nižšiu cenu, ako aj iné prvky ponúk (kritériá) tak, ako to určuje zákon.

Uchádzači sa navzájom nepoznajú, majú však v každom okamihu priebehu aukcie informácie o svojom poradí a môžu vylepšovať svoju ponuku tak, aby sa stali úspešnými.

 

Asistované aukcie:

  • Príprava výzvy na účasť v elektronickej aukcii a vloženie úvodných ponúk do aukčného systému
  • Nastavenie aukčnej siene, odoslanie prihlasovacích údajov a výzvy uchádzačom
  • Realizácia elektronickej aukcie, dohľad nad priebehom aukcie
  • Spracovanie výsledkov a zaslanie reportov o jej priebehu
  • Možnosť sledovania priebehu elektronickej aukcie priamo u vás
Elektronické aukcie realizujeme pomocou vlastného systému eAukcie.

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.