Plán obnovy – Reforma verejného obstarávania

• Zvýšenie transparentnosti procesov vo verejnej správe, kvalitné verejné služby pri komunikácii firiem a občanov so štátom a zúženie priestoru pre nekalé aktivity pri nakladaní s majetkom a zdrojmi štátu, verejných inštitúcií a samospráv sa dotýkajú aj oblasti verejného obstarávania. Sú potrebné nielen na zefektívnenie a zvýšenie dôvery verejného obstarávania,...