Nástroje pre elektronické verejné obstarávanie

Informačné systémy pre komplexnú podporu interných a externých procesov verejného obstarávania. Vďaka týmto nástrojom je možné realizovať celý komplex procesov verejného obstarávania od zadávania požiadaviek na obstarávanie a plánovanie, cez realizáciu procesu obstarávania a uzatvorenia zmluvy, až po sledovanie plnení. Všetko online a plne elektronicky. Už niekoľko rokov naši klienti realizujú verejné obstarávanie plne elektronicky, čím výrazne šetria čas a hlavne náklady na jeho realizáciu.

riadenie procesov vo verejnom obstarávaní

eProcurement

Elektronický nástroj eProcurement je manažérsky nástroj na riadenie interných procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez vytvorenie plánu, realizácie schvaľovacích procesov v zmysle interných smerníc naprieč organizačnou štruktúrou, priradenia realizácie zákazky konkrétnym pracovníkom, realizácia obstarávania až po uzatvorenie zmluvy/objednávky s následným sledovaním jej plnenia, vystavovania referencií a iných informačných povinností. Elektronický nástroj  slúži na tvorbu, schvaľovanie ročných plánov obstarávania, ako aj na ich operatívnu aktualizáciu s možnosťou prepojenia na rozpočet. Elektronický nástroj podporuje generovanie úloh vyplývajúcich z harmonogramu činnosti a následné zasielanie notifikácií a upozornení na blížiace sa termíny v dôsledku čoho zainteresované osoby sú vždy presne informované o blížiacich sa lehotách a povinnostiach.

eBIZ softvér kolobeh
Elektronická komunikácia vo VO

elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní

eZakazky

Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).

Systém eZakazky je elektronický nástroj na plne elektronickú  komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaži a odpredaji prebytočného majetku. Elektronický nástroj umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk. Elektronický nástroj zasiela o každej aktivite notifikácie a upozornenia, v dôsledku čoho zainteresované osoby sú vždy aktuálne informované o každej aktivite v zákazke.

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie

eAukcie

Systém na uskutočnenie elektronických aukcií certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní .

Elektronický nástroj pre certifikované elektronické aukcie eAukcie 8.3.0 a elektronické aukcie, ktorý zabezpečuje automatizované vyhodnocovanie ponúk, resp. umožňuje uskutočnenie rôznych druhov elektronických aukcií.

Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, či je kritériom len cena alebo viacero kritérií, prípadne špeciálne vyhodnocovacie vzorce.

Elektronická komunikácia

Medzi kľúčové vlastnosti systémov eProcurement, eZakazky a eAukcie patria stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a komplexnosť (všetky činnosti pre druhy postupov, bez obmedzenia počtu dodávateľov, nakupovaných položiek a kritérií).

eProcurement, eZakazky a eAukcie sú webové aplikácie a užívatelia nepotrebujú na ich využívanie inštaláciu žiadneho špeciálneho softvéru na svoje počítače. Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a internetový prehliadač.

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností