XX. Okrúhly stôl obstarávania 3. – 4. apríla 2019

Hlavnými témami XX. Okrúhleho stola obstarávania budú: Čo priniesla aplikačná prax po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní? - Pozrieme sa na aplikačnú prax v kontexte znenia ustanovení veľkej novely ZVO od 1.01.2019, rozdiskutujeme ako zverejňujeme súhrnné správy, ako sme sa vysporiadali s informáciami požadovanými vo formulároch, ako sme sa...

Nechcem stáť bokom …

Je názov koncertu, ktorý uplynulú nedeľu zaznel vo farskom kostole sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch v podaní vokálnej skupiny Voising (predtým Close Harmony Friends). Kapela Voising sa po dohode s obcou rozhodla usporiadať benefičný koncert na pomoc pri zmierňovaní následkov požiaru, ktorý postihol miestny obecný úrad a najmä priestory...

eBIZ opať účastníkom konferencie APUMS SR

Prednostovia obecných a mestských úradov, združení v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, absolovali v dňoch 11. – 12. októbra pravidelnú odbornú konferenciu.   Jednu z pálčivých tém „priviezli“ do Tatier zástupcovia našej spoločnosti – Ing. Boris Kordoš a Mgr. Juraj Švarc, ktorí informovali účastníkov o pripravovaných zmenách vo verejnom obstarávaní (registrované sociálne podniky, potreba plánovania...

Elektronizácia procesu verejného obstarávania

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné osoby zapojené do procesu verejného obstarávania, dňom 19.10.2018 nastáva nová etapa v procesoch verejného obstarávania a to zavedením plnej elektronizácie celého procesu zadávania zákaziek. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018  zo dňa 13.09.2018,  je elektronickú komunikáciu nutné zabezpečiť...

V elektronickom obstarávaní sme predbehli dobu

Už takmer 20 rokov ponúkajú komplexné služby verejného obstarávania i elektronických aukcií. Majú za sebou veľké množstvo zákaziek pre súkromné firmy, štátnu správu i samosprávu, pričom služby poskytujú na vlastnom autorskom systéme. Ako prezrádza Boris Kordoš, riaditeľ eBIZ Corp, v rozhovore pre Zisk manažment, ich IT systémy predstavujú živý organizmus,...

Verejná obchodná súťaž s využitím „ESP“

Predáva vaša obec/mesto nadbytočný majetok? Pripravujete verejnú obchodnú súťaž? Efektívnym a účinným nástrojom je elektronický súťažný predaj, ktorý odporúčame zakomponovať do  súťažných podmienok. Predávajúca samospráva tak získava čas a peniaze. Čas vďaka možnému skráteniu doby,  počas ktorej si vzájomne kupujúci s predávajúcim posielajú príslušné dokumenty. Peniaze vďaka online súťaži medzi uchádzačmi, kde sa...

Priemerná úspora na Elektronickom trhovisku presahuje 15 %

Na Elektronickom trhovisku sa dodnes zrealizovalo približne 29.000 obchodov. Priemerná úspora pri nich predstavovala 15,4 %, čo je v absolútnom vyjadrení 41,6 milióna eur. V diskusnej relácii na TABLET.TV to vyčíslila poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie Tatiana Behrová. Na jeden obchod pripadajú v priemere štyria súťažiaci. "Elektronické trhovisko hodnotím...

Upozornenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!!!

Najčastejšie chyby DODÁVATEĽOV vykonávané na EKS: 1.Uvádzanie jednotkovej ceny namiesto celkovej ceny Napriek požiadavke pri predkladaní kontraktačnej ponuky uviesť celkovú cenu a intenzívnemu upozorňovaniu dodávateľa na skutočnosť, že kontraktačnou ponukou je celková cena, uvádzajú dodávatelia jednotkovú cenu. 2.Nevyužívanie celej dĺžky lehoty na predkladanie ponúk Pravidlá a lehoty na EKS sú...