Certifikovaný systém pre elektronické aukcie

eAukcie

Systém na uskutočnenie elektronických aukcií certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní .

Elektronický nástroj pre certifikované elektronické aukcie eAukcie 8.3.0 a elektronické aukcie, ktorý zabezpečuje automatizované vyhodnocovanie ponúk, resp. umožňuje uskutočnenie rôznych druhov elektronických aukcií.

Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, či je kritériom len cena alebo viacero kritérií, prípadne špeciálne vyhodnocovacie vzorce.

Prostredníctvom systému eAukcie bolo už zrealizovaných niekoľko tisíc elektronických aukcií a celkovou úsporou v miliónoch EUR.

Elektronická komunikácia

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.