Elektronická platforma nahradená IS EVO len do 31.3.2023 ?

Ako uvádza stránka Úradu vlády (https://eplatforma.vlada.gov.sk/), funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím:  - informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)  - elektronického trhoviska (ET) Prečo je to tak? Je to na základe prechodných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a dohody medzi Úradom vlády a Úradom pre verejné...

Povinnosť využívať vo verejnom obstarávaní len systémy zpísané v zozname EP ÚVO

Od 1.8.2022 majú verejní obstarávatelia povinnosť využívať podľa §20 iba informačné systémy zapísané v zozname elektronických prostriedkov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Systém eZakazky túto povinnosť spĺňa a v zozname je zapísaný už od zaćiatku júla 2022. ziadost_o_zapis_do_zoznamu_elektronickych_prostriedkov_ebiz_v2_redigovaneStiahnuť