Povinnosť využívať vo verejnom obstarávaní len systémy zpísané v zozname EP ÚVO

Od 1.8.2022 majú verejní obstarávatelia povinnosť využívať podľa §20 iba informačné systémy zapísané v zozname elektronických prostriedkov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Systém eZakazky túto povinnosť spĺňa a v zozname je zapísaný už od zaćiatku júla 2022.