Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022

Novela zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) prináša od 31.3.2022 viaceré zmeny. Jednou z podstatných je aj povinnosť realizovať procesy verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy a to, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 31. marca 2022 je však možné na všetky úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej...