Dynamické nákupné systémy po 01.02.2023

Prechodnému obdobiu v súvislosti s povinnosťou používať elektronickú platformu pri podlimitnom dynamickom nákupnom systéme alebo pri dynamickom nákupnom systéme s finančným limitom zákazky s nízkou hodnotou sa zákon o verejnom obstarávaní explicitne nevenuje.

Pokiaľ berieme ohľad na vyššie uvedené ustanovenia, systematiku zákona o verejnom obstarávaní a predovšetkým skutočnosť, že dynamický nákupný systém je „jeden celok“, ktorý zastrešuje zadávanie viacerých zákaziek, a teda sa považuje za kvázi „jeden postup“ (stojaci na pravidlách užšej súťaže), čo potvrdzujú napr. aj pravidlá pre určovanie predpokladanej hodnoty zákazky, zastávame názor, že ak bol takýto dynamický nákupný systém „vyhlásený alebo zriadený“ (ako píšete vo svojej žiadosti) do 31. januára 2023 v inom elektronickom prostriedku (ako je elektronická platforma), na zadávanie čiastkových zákaziek je možné aj naďalej použiť tento iný elektronický prostriedok spĺňajúci požiadavky § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

V opačnom prípade by to navyše znamenalo potrebu zriadenia nového dynamického systému v elektronickej platforme a migráciu dát z už zriadeného systému v inom prostriedku, resp. „preregistráciu“ užívateľov, čo je neefektívne a nebolo ani cieľom zmeny zákonnej úpravy.

To znamená, že pre DNS zriadené pred 01.02.2023 a pre všetky nadlimitné DNS je možné aj naďalej použiť tento iný elektronický prostriedok spĺňajúci požiadavky § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam zapísaných elektronických prostriedkov:

https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/elektronicke-verejne-obstaravanie/zoznam-elektronickych-prostriedkov/zoznam-zapisanych-elektronickych-prostriedkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *