Zástupca eBIZ na jubilejnej konferencii ZHK SR 20. – 21.9.2017

V dňoch 20. – 21. septembra 2017 sa zúčastnil obchodný riaditeľ spoločnosti Juraj Švarc na odbornej konferencii k 25. výročiu založenia Združenia hlavných kontrolórov, kde bol vyslaný zároveň ako zástupca Asociácie vzdelávania samosprávy. Rokovania svojou účasťou obohatili o. i. predseda NKÚ p. Karol Mitrík a generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ p. Ľubomír Andrássy. Zástupcovia NKÚ informovali o spôsoboch a obsahu vykonávaných i plánovaných kontrol. Jednou z cieľových oblastí je samozrejme i verejné obstarávanie. Zároveň vedenie NKÚ deklarovalo, že cieľom kontrol nie sú čiastkové výsledky, ale poukazovanie na rámcové, opakujúce sa problémy. J. Švarc vo svojom príspevku pri príležitosti výročia o. i. poprial ZHK SR jeho členom mnoho úspechov a vyjadril presvedčenie, že svojou prácou prispievajú ku kvalitnému chodu slovenskej samosprávy.