XX. Okrúhly stôl obstarávania 3. – 4. apríla 2019

Hlavnými témami XX. Okrúhleho stola obstarávania budú:

Čo priniesla aplikačná prax po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní? – Pozrieme sa na aplikačnú prax v kontexte znenia ustanovení veľkej novely ZVO od 1.01.2019, rozdiskutujeme ako zverejňujeme súhrnné správy, ako sme sa vysporiadali s informáciami požadovanými vo formulároch, ako sme sa vysporiadali s novým inštitútom zábezpeky – poistením záruky, ako na nové DNS pri nadlimite, kde sú sporné ustanovenia v podlimitnom DNS a ako ich vyriešiť, ako sme si poradili so zvereňovacími povinnosťami podľa § 64 ZVO a ďalšie otázniky nad aktuálnym ZVO
Komora verejného obstarávania – Pozrieme sa na legislatívny zámer zákona o Komore verejného obstarávania a vyhodnotíme MPK k nemu a preberieme si sporné návrhy v zámere v kontexte výkonu činnosti obstarávača.
Nové pravidlá pre eurofondové zákazky – V súvislosti s veľkou novelou ZVO sa pozrieme na nové pravidlá pre eurofondové zákazky, aké zmeny nastali si a ako ich uplatňovať.
Eurofondové zákazky očami kontrolóra – Rozdiskutujeme aké chyby najčastejšie identifikuje kontrolór eurofondových zákaziek a čoho sa vyvarovať.
Podrobný program podujatia obdržíte najneskôr 14 dní pred jeho konania. Organizátor si vyhradzuje právom program aktualizovať vzhľadom na prípadné novovzniknuté udalosti vo VO.

Viac informácií: https://www.okruhlystol.sk/sk/udalost.html