XIII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska

V spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne organizujeme už XIII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách. Bude sa konať v utorok 7. júna 2016 od 9:30 na adrese Hradná 2, Komárno, v konferenčnej hale K 107, 1 poschodie.

Kľúčová téma bude opäť nový zákon o verejnom obstarávaní a elektronizácia procesu verejného obstarávania.

Ďalšie témy, o ktorých máte záujem diskutovať nám prosím vopred pošlite mailom, alebo priamo pri registrácii na webe.

Prihlásiť sa môžete priamo na webe www.ebiz.sk/okruhlystol, alebo emailom na midelbekova@ebiz.sk .

Tešíme sa na stretnutie!