XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska

V spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizujeme  už XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách. Bude konať v stredu 17. februára 2016 od 9:30 v pavilóne farmácie, 4 poschodie, miestnosť č. 413 na adrese Komenského 73, Košice.

Kľúčová téma bude nový zákon o verejnom obstarávaní a elektronizácia procesu verejného obstarávania.