Verejná obchodná súťaž s využitím „ESP“

Predáva vaša obec/mesto nadbytočný majetok? Pripravujete verejnú obchodnú súťaž? Efektívnym a účinným nástrojom je elektronický súťažný predaj, ktorý odporúčame zakomponovať do  súťažných podmienok. Predávajúca samospráva tak získava čas a peniaze. Čas vďaka možnému skráteniu doby,  počas ktorej si vzájomne kupujúci s predávajúcim posielajú príslušné dokumenty. Peniaze vďaka online súťaži medzi uchádzačmi, kde sa víťazom stáva uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Príklady, kedy konečná predajná cena bola v priebehu hodinového „ESP“ navýšená víťazom o niekoľko desiatok tisíc EUR je mnoho a hovoria samé za seba. Problematike sa venuje i p. Mgr. Ladislav Briestenský v číslach 6 a 7-8/2017 časopisu PRÁVO pre ROPO a obce. Bližšie informácie radi poskytneme. Prajeme veľa úspechov pri predaji.