ÚVO pripravuje zákon o Komore verejného obstarávania

Do konca roka 2018 respektíve začiatkom roka 2019 by mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predložiť vláde návrh zákona o Komore verejného obstarávania. Pre TASR to povedal podpredseda úradu Juraj Bugala počas odbornej konferencie, kde tento zámer predstavil.

ÚVO komunikoval s Európskou komisiou, zástupcom OECD a čakajú ho rokovania s ministerstvami a skupinami verejných obstarávateľov a podnikateľov. „Patríme medzi prvé štáty, ktoré prichádzajú s touto myšlienkou,“ konštatoval s tým, že profesionalizácia verejného obstarávania je dôležitá a je trendom v EÚ. „Je tu myšlienka, aby proces verejného obstarávania garantoval odborný garant, ktorý bude mať odbornú spôsobilosť a licenciu udelenú komorou tak, aby bol proces kvalitný,“ priblížil Bugala.

Vznik členskej základne podľa neho potrvá istý čas, pretože počet členov by mohol dosiahnuť 5000. Vychádzal z toho, že počet odborne spôsobilých osôb pre obstarávanie do roku 2013 bol asi 5500. ÚVO má organizovať skúšky a následne sa takto vytvorí členská základňa.

Vedúci oddelenia na legislatívno-právnom odbore ÚVO Róbert Majchrák k návrhu zákona uviedol, že komora by mala byť samostatnou samosprávnou stavovskou organizáciou. K poisteniu obstarávateľa uviedol, že návrh s tým počíta. Jednou z otvorených otázok v diskusii však je, či bude hradiť poistenie zamestnávateľ, ak je obstarávateľ štátnym zamestnancom. Zriadenie komory by mohlo byť v roku 2020 a od roku 2021 by mala fungovať autonómne, uzavrel s tým, že priestor na diskusiu o návrhu bude v novembri.

Zdroj: TASR