eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie - eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania. OTVÁRANIE PONÚK Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť...

Nová verzia systému eZakazky 9 je v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.

Spustili sme novú verziu systému eZakazky 9.0.0 : - Je zosúladená s novým zákonom o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z. - Má úplne nové používateľské rozhranie pre obstarávateľa - Má vylepšenú správu procesu zadávania zákazky - Má prepracované generovanie dokumentácie k zákazke - Ponúka úplne nový profil verejného obstarávateľa Systém...

Účasť spoločnosti eBIZ Corp na odbornej konferencii APÚMS

Dňa 22. 3. 2016 sa konala odborná konferencia APÚMS (Asociácia prednostov a úradov miestnej samosprávy). Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti. Na konferencii sme prezentovali naše dlhoročné skúsenosti s elektonizáciou verejného obstarávania ako aj informačný systém eZakazky, ktorý elektronické verejné obstarávanie rieši komplexne od sprístupnenia súťažných podkladov, cez žiadosti...