Systém eProcurement zavádza evidenciu spoločensky zodpovedného verejného obstarávania

environmentálne aspekty verejného obstarávania

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie čoraz častejšie rezonuje medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi a stáva sa súčasťou moderného verejného obstarávania. Preto sme systém pre interné riadenie procesov verejného obstarávania eProcurement rozšírili o podporu evidencie aspektov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. A čo to všetko pre užívateľov znamená?

V systéme  eProcurement je možné prehľadne evidovať všetky zákazky so zohľadňovaním sociálnych, environmentálnych a inovatívnych aspektov

Systém eProcurement umožňuje so zohľadňovaním sociálnych, enviromentálnych a inovatívnych aspektov prehľadne:

  • evidovať všetky prebiehajúce zákazky vo verejných obstarávaniach
  • nastaviť už v samotnom procese plánovania verejného obstarávania pri predkladaní požiadaviek
  • zapracovať tieto aspekty už vo fáze prípravy plánu verejného obstarávania.

Tento spôsob elegantne umožní verejnému obstarávateľovi už v čase prípravy plánu verejného obstarávania naplánovať si povinný počet zákaziek, zatiaľ so sociálnym aspektom, a vyhnúť sa tak časovej tiesni splniť toto legislatívne ustanovenie.

V systéme tak prehľadne, už v čase plánovania, je možné nastaviť plán verejného obstarávania na povinných 6% zákaziek, ktoré je v danom roku potrebné obstarávať so zohľadnením sociálnych aspektov. Tak isto je možné ich sledovanie vo verejných obstarávaniach podľa použitého aspektu.