Systém eProcurement je v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.

Komplexný softvérový nástoj na riadenie zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov obstarávania a verejného obstarávania eProcurement je teraz plne v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.

Potrebné úpravy sme pre našich zákazníkov vykonali úplne bezplatne.

Viac informácií o systéme eProcurement nájdete na https://www.eprocurement.sk/