Školenia – Elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní

Dňom 19.10.2018 nastáva nová etapa v procesoch verejného obstarávania zavedením plnej elektronizácie. Pozrieme sa na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní k elektronizácií vo väzbe na proces zadávania zákazky. Povieme si, čo sa považuje za elektronickú komunikáciu, na čo nezabudnúť pri vypracovaní súťažných podkladov, kedy bude moment doručenia, ako bude fungovať elektronické predkladanie ponúk, elektronické vyhodnocovanie ponúk komisiou a revízne postupy pri elektronickej komunikácii.

Pozrieme sa na nové zákonné lehoty pri elektronizácii verejného obstarávania pri nadlimitnej a podlimitnej zákazke. Povieme si ako budú vyzerať elektronické ponuky a elektronické dokumenty a aké požiadavky na ich predloženie uviesť. Povieme a ukážeme si, ako jednoducho vytvárať elektronickú dokumentáciu, ako, kedy a komu sa ponuky sprístupnia.

  • Pozrieme sa na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní k elektronizácií vo väzbe na proces zadávania zákazky.
  • Povieme si, čo sa považuje za elektronickú komunikáciu, na čo nezabudnúť pri vypracovaní súťažných podkladov, kedy bude moment doručenia, ako bude fungovať elektronické predkladanie ponúk a elektronické vyhodnocovanie ponúk komisiou a ako postupovať pri revíznych postupy pri elektronickej komunikácii.
  • Pozrieme sa na nové zákonné lehoty pri elektronizácii verejného obstarávania pri nadlimitnej a podlimitnej zákazke. Povieme si ako budú vyzerať elektronické ponuky a elektronické dokumenty a aké požiadavky na ich predloženie uviesť.
  • Povieme a ukážeme si, ako jednoducho vytvárať elektronickú dokumentáciu, ako, kedy a komu sa ponuky sprístupnia.
  • Ako, komu a kedy sa sprístupňuje a archivuje elektronická dokumentácia.

Bonus:

Každý účastník školenia dostane zadarmo prístup k elektronickému nástroju eZakazky na obdobie 2 mesiacov, resp. do ukončenia všetkých obstarávaní, ktoré počas testovacej prevádzky začne.

 

Lektor

Ing. Terézia Nagyová
Viac ako osemnásťročný praktik vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe úspešne zrealizovala obrovské množstvo rôznorodých verejných obstarávaní, ako pre projekty financované z NFP, tak aj pre bežnú potrebu verejných obstrávateľov.

Špecializuje sa komplexnú realizáciu procesov verejného obstarávania, poradenstvo pri procesoch verejného obstarávania, elektronizáciu interných procesov verejného obstarávania a elektronickú komunikáciu v postupoch zadávania zákaziek.

Prihásenie na školenie

Košice 25.10.2018

http://www.otidea.sk/kurz/kosice-elektronizujeme-procesy-verejneho-obstaravania/1792/#.W6TTMmgzaUk

Bratislava 29.11.2018

http://www.otidea.sk/kurz/bratislava-elektronizujeme-procesy-verejneho-obstaravania/1793/#.W6TU1WgzaUk