Regióny nakupujú spoločne

spolocny nakup

Spoločné verejné obstarávanie (ďalej len „SVO“) je cesta, ktorou sa vydávajú viaceré regionálne združenia, mikroregióny, či mestá so svojimi RO/PO. Kompetentných k tomuto postupu vedú viaceré dôvody. Odhliadnuc od skutočnosti, že takéto SVO väčšinou spracúva externý subjekt a teda samosprávy majú aspoň o jednu starosť menej, dôvody sú najmä ekonomické. Z našich skúseností môžem potvrdiť, že dodávatelia so záujmom reagujú na verejné obstarávania, kde sa môžu stať partnerom pre 5, 10, 20 či 50 obcí a miest, prípadne ďalších organizácií.

Spoločné verejné obstarávania sú často využívané napríklad pri nákupe energií (elektrická energia, zemný plyn), či pri odpadoch, netreba sa však nijako obmedzovať, spoločne obstarávať možno napríklad aj potraviny pre školy či DSS, máme tiež skúsenosti s poistením.

Súťažné podklady koncipujeme tak, aby zohľadňovali požiadavky jednotlivých členských obcí a zároveň sa dali stanoviť rámce pre celé zoskupenie obcí. Štandardne je výsledkom rámcová dohoda (s jedným či viacerými víťazmi), ktorá je platná 12 – 48 mesiacov, počas ktorých nemôže prísť k znevýhodneniu podmienok pre verejných obstarávateľov. Výsledky nám ukazujú významné úspory v obecných rozpočtoch, vďaka čomu môžu samosprávy presúvať (napríklad na elektrickej energií usporené) prostriedky v rozpočte na iné aktivity.