Nový portál verejnesutaze.sk

Verejné súťaže, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a DNS na jednom mieste.

Vestník verejného obstarávania, EKS – elektronický kontraktačný systém a eZakazky (https://www.ezakazky.sk) na jednom mieste.

Denné prehľady o nových zákazkách do e-mailu.

Adresa: https://www.verejnesutaze.sk