Novinky

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní I. Konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon...

Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní zavedené novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 3. 2015

Za účelom odstránenia pochybností pri vyhodnocovaní splnenia podmienky účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní (preukazovanie majetkovej účasti) Úrad pre verejné obstarávanie apeluje na verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, aby v prípade nepredloženia dokladov na preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti aplikovali inštitút...

Novela zákona o verejnom obstarávaní v kocke

UVOZákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). (!! Upozornenie: nasledujúci text predstavuje výber a zhrnutie základných ustanovení,...

Pozvánka k XI. Okrúhlemu stolu vysokých škôl o univerzít

eBIZ Corp s.r.o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou organizuje už XI. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách, ktorý sa bude konať vo štvrtok 22. októbra 2015 od 9:30 v Kongresovom centre SPU. Kongresové centrum sa nachádza v budove študentského domova Antona Bernoláka...

Upozornenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!!!

Najčastejšie chyby DODÁVATEĽOV vykonávané na EKS: 1.Uvádzanie jednotkovej ceny namiesto celkovej ceny Napriek požiadavke pri predkladaní kontraktačnej ponuky uviesť celkovú cenu a intenzívnemu upozorňovaniu dodávateľa na skutočnosť, že kontraktačnou ponukou je celková cena, uvádzajú dodávatelia jednotkovú cenu. 2.Nevyužívanie celej dĺžky lehoty na predkladanie ponúk Pravidlá a lehoty na EKS sú...

Pozvánka k IX. Okrúhlemu stolu vysokých škôl o univerzít

Spoločnosť eBIZ Corp v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývajú na účasť pri už IX. Okrúhlom stole vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách, ktorý sa bude konať vo štvrtok 19.marca 2014 od 9,30 na Rektoráte UMB v zasadačke na prízemí, Národná 12, 974...