Nová verzia systému eProcurement

Nová verzia nášho manažérskeho nástroja na riadenie interných procesov obstarávania – eProcurement prináša tieto kľúčové vylepšenia:

  • Modul pre evidenciu a podporu riadenia projektov
  • Prepracovanú evidenciu a správu objednávok
  • Vylepšené sledovanie čerpania zmlúv, či už ide o rámcové dohody, alebo iné zmluvy, ktorých čerpanie nastáva postupne počas roka
  • Prepracovaný modul sledovania čerpania rozpočtu s pridanou náväznosťou na projekty
  • Vylepšenia týkajúce sa elektronickej predbežnej finančnej kontroly

Ak máte záujem o ďalšie informácie o systéme eProcurment, alebo o jeho predvedenie, kontaktujte prosím náš obchodný tím na obchod@ebiz.sk