Máme otvorené

Opatrenia COVID-19 eBIZ

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva o uvoľňovaní karanténnych opatrení Vám s potešením oznamujeme, že naše prevádzky opätovne otvárame. Samozrejme za dodržania podmienok, ktoré s tým súvisia. Je dobrým slovenským zvykom vítať hostí chlebom a soľou, my zatiaľ – rovnako ako ostatní – privítame našich návštevníkov dezinfekčným prípravkom a jedno-rázovými rúškami (len na vonkajšie použitie)…

Naše prevádzky nájdete na známych (riečnych) adresách: v Bratislave na Zadunajskej ulici 10 v Petržalke a v Košiciach na Dunajskej ulici 12. Pokiaľ je pre Vás pohodlnejšie, aby sme navštívili my Vás, sme rovnako pripravení pricestovať.

Teší nás, že vírusu covid19 sa nepodarilo celkom zastaviť život v našich organizáciách a každodenne riešime Vaše požiadavky v súvislosti s procesom verejného obstarávania.

Pripomíname, že gro našej práce zvládame prostredníctvom našich informačných systémov na portály www.ezakazky.sk. Platforma, ktorá zabezpečuje kompletnú komunikáciu vo verejnom obstarávaní od vyhlásenia zákazky až po vyhodnotenie komisiou a následnú možnosť realizácie predmetu zákazky.