Kam s odpadkami.. alebo ako v obciach zvíťaziť nad odpadárskou lobby?

Odpad

Častá požiadavka zo strany obcí / regionálnych združení – verejné obstarávanie na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, tzn. vlastne „od(o)berateľa“ komunálneho odpadu.

Príbeh obce z nedávnej doby: malebná podhorská dedinka s necelými 400 obyvateľmi, primárna zmluva o vývoze odpadu z roku 1995(!!!), k zmluve desať dostupných dodatkov, pôvodný partner trikrát „zmenil identitu“ alebo bol včlenený do inej spoločnosti. Spôsob cenotvorby – konateľ spoločnosti pošle obci dodatok so zvýšenou cenou, po telefonáte s vedením obce je „vyhandlovaná“ cena, ktorú obec s odrenými ušami zvládne a spoločnosť je spokojná. Navrhované zvýšenie o 30 €/tona, nakoniec dohodnuté o 20 €/tona. K tomu stanovisko konateľa firmy, ktorý doslova povie: „ja si zavolám starostov z celého regiónu a vysvetlím im, že žiadne verejné obstarávanie robiť nebudú“. Nuž k tomu len toľko – s teroristami sa nevyjednáva…

Pokiaľ by sa akýkoľvek iný obchodný partner takýmto arogantným spôsobom choval ku starostom, ´vyrazia s ním okamžite dvere podateľne´ a postarajú sa mu o karanténu v rámci miest a obcí. Niektorí podnikatelia v odpadovom hospodárstve sa cítia natoľko silní, že si takéto nehorázne jednanie dovolia. Ale nemusí to tak byť, ak sa obce spoja.

Výsledok – štyri obce sa dohodli a začíname proces verejného obstarávania. Do toho ešte vstupuje komunikácia s OZV, aby v obciach bol zabezpečený odvoz separovaných zložiek odpadu v štandardoch, ako to občania očakávajú a legislatíva ukladá. Spoločné verejné obstarávanie je stále častejší spôsob obstarávania práve i pri odpadoch, kedy dôjde k dohode v rámci regionálneho združenia či mikroregiónu. Súťažné podklady koncipujeme tak, aby zohľadňovali požiadavky jednotlivých členských obcí a zároveň sa dali stanoviť rámce pre celé zoskupenie obcí. Či už ide o spoločné verejné obstarávanie, alebo verejné obstarávania pre jednu obec, naším odporúčaním je zmluva na dva, maximálne tri roky vzhľadom k meniacej sa legislatíve v odpadovom hospodárstve.