Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že ku dňu 1. novembra 2015 zriadi register konečných užívateľov výhod.

Dňa 17. októbra 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 252/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Predmetnou novelou sa zriaďuje verejný register konečných užívateľov výhod vedený úradom, a to s cieľom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb. Ustanovenia týkajúce sa registra konečných užívateľov výhod nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia novely v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o podmienkach zápisu do registra nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *