eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie – eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania.

OTVÁRANIE PONÚK

Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť zákazku tak, aby sa pri otváraní ponúk sprístupnili návrhy na plnenie kritérií uchádzačom priamo v ich konte v systéme eZakazky.

Žiadne zložité postupy, chaty alebo videokonferencie.  Overené komfortné riešenie priamo v elektronickom nástroji eZakazky.

ZASADNUTIA KOMISIE

Ďalšou novinkou, ktorá vám uľahčí realizáciu procesu obstarávania, je možnosť organizovania zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk on-line. Všetci členovia komisie sa môžu v pohodlí svojich kancelárií alebo domovov oboznamovať s dokumentami, hodnotiť ponuky a navyše aj podpisovať zápisnice.

Možnosť organizovania zasadnutia komisie aj pre všetky aktuálne prebiehajúce zákazky v elektronickom nástroji eZakazky.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Na záver máme ešte jednu novinku, ktorá umožní štatutárovi kontrolovať priebeh obstarávania a v prípadoch keď je to potrebné, elektronicky  podpisovať jednotlivé dokumenty. Už nie je potrebné tlačenie dokumentov, ich podpisovanie a následné skenovanie.

Elektronický podpis dokumentov je možný priamo v elektronickom nástroji eZakazky.

Pre viac informácií nás kontaktujete, alebo si prečítajte manuál dostupný online.