eZakazky boli zapísané do zoznamu EP UVO

Systém eZakazky bol zapísaný do zoznamu elektronických prostriedkov Úradu pre verejné obstarávanie. Je možné ich teda naďalej využívať na všetky postupy verejného obstarávania podľa ZVO.

Zoznam

Žiadosť

Zoznam EP