Nová verzia systému eZakazky 9 je v súlade so zákonom 343/2015 Z. z.

Spustili sme novú verziu systému eZakazky 9.0.0 :

– Je zosúladená s novým zákonom o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. z.

– Má úplne nové používateľské rozhranie pre obstarávateľa

– Má vylepšenú správu procesu zadávania zákazky

– Má prepracované generovanie dokumentácie k zákazke

– Ponúka úplne nový profil verejného obstarávateľa

Systém eZakazky je komplexné riešenie pre elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

https://www.ezakazky.sk/