eBIZ opať účastníkom konferencie APUMS SR

Prednostovia obecných a mestských úradov, združení v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, absolovali v dňoch 11. – 12. októbra pravidelnú odbornú konferenciu.

 

Jednu z pálčivých tém „priviezli“ do Tatier zástupcovia našej spoločnosti – Ing. Boris Kordoš a Mgr. Juraj Švarc, ktorí informovali účastníkov o pripravovaných zmenách vo verejnom obstarávaní (registrované sociálne podniky, potreba plánovania procesu verejného obstarávania, finančné limity). Hlavná pozornosť bola však venovaná elektronizácii procesu verejného obstarávania…teda „výmene papierov“ za elektronickú komunikáciu, ktorá nastáva práve v týchto dňoch. Vo svojom príspevku zhrnuli požiadavky legislatívy a predstavili možnosti riešení prostredníctvom systémov, dodávaných našou spoločnosťou, najmä prostredníctvom elektronického nástroja www.ezakazky.sk .

 

Ako je dobrým zvykom, súčasťou podujatia bolo tiež losovanie, v ktorom traja štastlivci získali poukážky na služby eBIZ v hodnote 220, 320 a 520 €.

 

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.