Účasť spoločnosti eBIZ Corp na odbornej konferencii APÚMS

Dňa 22. 3. 2016 sa konala odborná konferencia APÚMS (Asociácia prednostov a úradov miestnej samosprávy). Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti. Na konferencii sme prezentovali naše dlhoročné skúsenosti s elektonizáciou verejného obstarávania ako aj informačný systém eZakazky, ktorý elektronické verejné obstarávanie rieši komplexne od sprístupnenia súťažných podkladov, cez žiadosti...