O nás

Prečo spolupracovať s nami ?

1.

Skúsenosti.
Máme za sebou desiatky verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov zo štátnej správa a samosprávy. Máme skúsenosti s realizáciou všetkých typov súťaží (podprahové, podlimitné a nadlimitné) na najrôznejšie predmety obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.

2.

Odbornosť.
Verejné obstarávania realizujú odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou. Kvalitná príprava súťažných podkladov na začiatku verejného obstarávania znamená menej problémov v jeho priebehu. Do súčasnosti nebola žiadna súťaž realizovaná v našej réžii zrušená rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie.

3.

Spoľahlivosť.
Ku každému obstarávaniu pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. V procese obstarávania vždy postupujeme podľa požiadaviek a pokynov verejného obstarávateľa. Úplnou samozrejmosťou je dodržiavanie termínov vyžadovaných zákonom. Našim cieľom je dlhodobá spolupráca s verejným obstarávateľom.

4.

Špecializácia.
Sme schopní zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania pre ľubovoľný predmet obstarávania. Špecializujeme sa však najmä na obstarávanie energií – elektrina a plyn, verejného osvetlenia a stavebných prác. Ako jediní dokážeme aj pri stavebných prácach zrealizovať elektronickú aukciu v štruktúre kompletného výkazu výmer.

Náš príbeh

Spoločnosť eBIZ Corp s.r.o. bola založená už v roku 1998, má dlhoročné skúsenosti a vynikajúce know-how v oblasti elektronického obstarávania a elektronických aukcií.

V roku 2004 sme sa začali venovať elektronickým aukciám pre obstarávanie a verejné obstarávanie, pričom s touto službou sme boli jedným z prvých poskytovateľov na Slovensku.

V roku 2010 sme rozšírili našu ponuku o poskytovanie komplexných služieb verejného obstarávania "na kľúč".

V súčasnosti ponúkame komplexné služby verejného obstarávania, softvérové produkty pre elektronické obstarávanie a elektronické aukcie. Realizujeme aj predajné aukcie na odpredaj starého či nadbytočného majetku.

Služby poskytujeme tak súkromným spoločnostiam, ako aj štátnej správe a samospráve v zhode s požiadavkami Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. Z..

Čo robíme?

  • Služby verejného obstarávania Komplexné služby verejného obstarávania Ako je riadenie verejného obstarávania "na kľúč", realizácia zákaziek cez EKS, poradenstvo pri verejnom obstarávaní, školenia VO.
  • Syetémy pre elektronické obstarávanie Špičkové softvérové produkty pre elektronické aukcie, elektronickú komunikáciu pri obstarávaní a riadenie verejného obstarávania.