Kontakt

Kontakt eBIZ

Sídlo
eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 Bratislava

IČO: 35 758 643
DIČ: 2020221126
IČ DPH: SK2020221126

Prevádzky
eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

eBIZ Corp s.r.o.
Dunajská 12
040 01 Košice

Kontakty

obchod
e-mail: obchod@ebiz.sk
tel.: 02/654 11 356
mobil: 0902 957 002

verejné obstarávanie
e-mail: vo@ebiz.sk
mobil: 0901 739 852

technická podpora
e-mail: podpora@ebiz.sk
tel.: 02/654 11 356, 02/642 82 198
mobil: 0905 378 454, 0905 895 686

Kontaktný formulár

Prečo spolupracovať s nami ?

1.

Skúsenosti.
Stovky úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní a stabilná klientela sú zárukou kvality služieb našej spoločnosti. V rámci štátnej správy a samosprávy obstarávame akékoľvek druhy tovarov, služieb a stavebných prác využívajúc všetky dostupné metódy verejného obstarávania (prieskumy trhu, podlimitné a nadlimitné zákazky, rokovacie konanie, atď.).

2.

Odbornosť.
Proces verejného obstarávania zabezpečujú naši odborníci s dlhoročnou praxou a vysokým kreditom. Dbáme na precíznu prípravu súťažných podkladov do každej súťaže, čo je zárukou hladkého priebehu celého procesu. Máme bohaté skúsenosti s obstarávaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a s požiadavkami riadiacich orgánov nad rámec zákona o VO.

3.

Spoľahlivosť.
Reflektujeme potreby každého verejného obstarávateľa a k jednotlivým verejným obstarávaniam pristupujeme individuálne. Dbáme na dodržiavanie termínov, zákonných noriem a transparentnosť. Naším cieľom je dlhodobá spolupráca a istota pre našich klientov.

4.

Špecializácia.
Špecifické predmety obstarávania konzultujeme s nezávislými odborníkmi na danú tému, bohaté skúsenosti máme s obstarávaním energií, investícií do verejného osvetlenia a stavebnými zákazkami. Dokážeme zrealizovať certifikovanú elektronickú aukciu v štruktúre celého výkazu-výmer.

Náš príbeh

Spoločnosť eBIZ Corp s.r.o. bola založená už v roku 1998, má dlhoročné skúsenosti a vynikajúce know-how v oblasti elektronického obstarávania a elektronických aukcií.

V roku 2004 sme sa začali venovať elektronickým aukciám pre obstarávanie a verejné obstarávanie, pričom s touto službou sme boli jedným z prvých poskytovateľov na Slovensku.

V roku 2010 sme rozšírili našu ponuku o poskytovanie komplexných služieb verejného obstarávania "na kľúč".

V súčasnosti ponúkame komplexné služby verejného obstarávania, softvérové produkty pre elektronické obstarávanie a elektronické aukcie. Realizujeme aj predajné aukcie na odpredaj starého či nadbytočného majetku.

Služby poskytujeme tak súkromným spoločnostiam, ako aj štátnej správe a samospráve v zhode s požiadavkami Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z. Z..

Čo robíme?

  • Služby verejného obstarávania
    Zabezpečenie procesu verejného obstarávania (nadlimitné a podlimitné zákazky, prieskumy trhu) "na kľúč", realizácia zákaziek cez EKS, poradenstvo pri verejnom obstarávaní, smernica o VO, školenia.
  • Systémy pre elektronické obstarávanie
    Špičkové softvérové produkty - elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní (povinná elektronizácia), elektronická komunikácia vo firemnom nákupe, elektronické aukcie, riadenie interných procesov v obstarávaní a vo firemnom nákupe (plánovanie, schvaľovanie, proces, evidencia, zmluvy).