Kontakt

Kontakt eBIZ

Sídlo
eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 Bratislava

IČO: 35 758 643
DIČ: 2020221126
IČ DPH: SK2020221126

Prevádzka
eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

Kontakty

obchod
e-mail: obchod@ebiz.sk
tel.: 02/654 11 356
mobil: 0905 890 522

verejné obstarávanie
e-mail: vo@ebiz.sk
mobil: 0901 739 852

technická podpora
e-mail: podpora@eAukcie.sk
tel.: 02/654 11 356, 02/642 82 198
mobil: 0905 378 454, 0905 895 686

Kontaktný formulár

Naše produkty

eAukcie
Certifikované elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní
eZakazky
Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní.
eProcurement
Riadenie procesu verejného obstarávania v organizácii.