Firemný nákup

Firemný nákup

Súkromné spoločnosti potrebujú efektívne a rýchlo nakupovať tovary a služby od iných subjektov, i keď sú oslobodené od povinnosti obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Systém eZakazky je  efektívnym nástrojom, ktorý pokrýva všetky fázy firemného nákupu, zastrešuje ich a je pritom jednoduchý, s užívateľsky príjemným prostredím.

Jednoduché oslovenie prostredníctvom formulára s notifikáciami a záznamami z nákupného procesu vrátane súťaže v podobe aukcie.

Stačí vyplniť formulár a určiť, ktorým potencionálnym dodávateľom má byť výzva odoslaná. Náš systém má v databáze už  cca 15.000 registovaných dodávateľských firiem, ktorých kontaktné údaje sú priebežne aktualizované z FINSTATu.

Dodávateľské firmy obdržia výzvu na účasť v súťaži, vzápätí môžu svoju cenovú ponuku vložiť priamo do systému, ktorý zabezpečí vyhodnotenie.

Celý proces je zaznamenaný a poskytuje možnosť archivácie reportov o priebehu jednotlivých nákupov. Systém tiež obsahuje modul hodnotenie nákupov,  ktorý tvorí  základ pri rozhodovaní o ďalších nákupoch a hľadaní spoľahlivých dodávateľov.