eAukcie

Systém na uskutočnenie elektronických aukcií certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní .

eAukcie sú neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny produktov pre elektronické verejné obstarávanie. Medzi kľúčové vlastnosti systému patria stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť. Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a  internetový prehliadač.

Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, či kritériom je  len cena alebo máte viacero kritérií, prípadne špeciálne vzorce.

www.eaukcie.sk