Archív podľa kategórie: Legislatíva a metodika

Legislatíva a metodika

Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.05.2018

Od 1.05.2018 nám touto nepriamou novelou zákona o verejnom obstarávaní pribudnú: - nové výnimky - nové definície - nové povinnosti - nové paragrafy. Úplné znenie zákona o verejnom obstarávaní k dispozícii po prihlásení na: https://www.okruhlystol.sk/sk/kontakt.html
Zobraziť

Nové finančné limity s účinnosťou od 20.04.2018

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávania č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, bola zverejnená v zbierke dňa 18.04.2018, s účinnosťou od 20.04.2018. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/118/20180420
Zobraziť

Novela zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách. Konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Cieľom novely je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania.…
Zobraziť