Archív podľa kategórie: Legislatíva a metodika

Legislatíva a metodika

Nevyhotovenie referencie v zákonnej lehote

Úrad pre verejné obstrávanie upozorňuje, že v poslednom čase došlo k zvýšeniu počtu podnetov hospodárskych subjektov týkajúcich sa nesplnenia povinnosti vyhotoviť referenciu, Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že nevyhotovenie referencie v zákonnej lehote je správnym deliktom podľa § 182 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, za ktorý je úrad povinný uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi…
Zobraziť

Doklad – Elektronický nástroj eZakazky spĺňa § 20 zákona o verejnom obstarávaní

Dňom 19.10.2018 nastala nová etapa v procesoch verejného obstarávania zavedením plnej elektronizácie. V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) a v zmysle Výkladového usmernenia UVO č. 4/2018 je elektronická komunikácia povinná aj pre zákazky začaté pred týmto termínom.  Elektronické nástroje na elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania nepodliehajú…
Zobraziť

ÚVO pripravuje zákon o Komore verejného obstarávania

Do konca roka 2018 respektíve začiatkom roka 2019 by mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predložiť vláde návrh zákona o Komore verejného obstarávania. Pre TASR to povedal podpredseda úradu Juraj Bugala počas odbornej konferencie, kde tento zámer predstavil. ÚVO komunikoval s Európskou komisiou, zástupcom OECD a čakajú ho rokovania s ministerstvami a skupinami verejných obstarávateľov a podnikateľov. "Patríme medzi prvé…
Zobraziť

Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní schválila NR SR

Veľká novela ZVO bola schválená NR SR v doplnenom znení a jej účinnosť bude od 1.01.2019. Čakajú nás najväčšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) od 1.07.2013, a to predovšetkým: zvyšujú a zjednocujú sa finančné limity bez ohľadu na bežnú dostupnosť ruší sa dvojobálkové predkladanie ponúk už aj v nadlimitnom zadávaní zákaziek pribudne nám pri…
Zobraziť