Archív podľa kategórie: Médiá

Médiá

Nechcem stáť bokom …

Je názov koncertu, ktorý uplynulú nedeľu zaznel vo farskom kostole sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch v podaní vokálnej skupiny Voising (predtým Close Harmony Friends). Kapela Voising sa po dohode s obcou rozhodla usporiadať benefičný koncert na pomoc pri zmierňovaní následkov požiaru, ktorý postihol miestny obecný úrad a najmä priestory materskej škôlky 17. septembra 2018.…
Zobraziť

eBIZ opať účastníkom konferencie APUMS SR

Prednostovia obecných a mestských úradov, združení v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, absolovali v dňoch 11. – 12. októbra pravidelnú odbornú konferenciu.   Jednu z pálčivých tém „priviezli“ do Tatier zástupcovia našej spoločnosti – Ing. Boris Kordoš a Mgr. Juraj Švarc, ktorí informovali účastníkov o pripravovaných zmenách vo verejnom obstarávaní (registrované sociálne podniky, potreba plánovania procesu verejného obstarávania, finančné limity).…
Zobraziť

Elektronizácia procesu verejného obstarávania

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné osoby zapojené do procesu verejného obstarávania, dňom 19.10.2018 nastáva nová etapa v procesoch verejného obstarávania a to zavedením plnej elektronizácie celého procesu zadávania zákaziek. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018  zo dňa 13.09.2018,  je elektronickú komunikáciu nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania…
Zobraziť

V elektronickom obstarávaní sme predbehli dobu

Už takmer 20 rokov ponúkajú komplexné služby verejného obstarávania i elektronických aukcií. Majú za sebou veľké množstvo zákaziek pre súkromné firmy, štátnu správu i samosprávu, pričom služby poskytujú na vlastnom autorskom systéme. Ako prezrádza Boris Kordoš, riaditeľ eBIZ Corp, v rozhovore pre Zisk manažment, ich IT systémy predstavujú živý organizmus, ktorý neustále prispôsobujú na mieru…
Zobraziť