Blog

Povinná elektronizácia procesu verejného obstarávania

Aktuálne platná legislatíva ukladá od 18.10.2018 povinnosť elektronickej komunikácie v celom procese verejného obstarávania (§ 20 Zákona 343/2015). Na realizáciu procesu  verejného  obstarávania budú obce, mestá a iní verejní obstarávatelia potrebovať zodpovedajúci software alebo externého poskytovateľa služieb, ktorý má príslušný softvér k dispozícií. Dovoľte, aby sme Vám pri množstve povinností (nielen v oblasti elektronizácie) pomohli pohodlne a včas zvládnuť všetko, čo…
Zobraziť

Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.05.2018

Od 1.05.2018 nám touto nepriamou novelou zákona o verejnom obstarávaní pribudnú: - nové výnimky - nové definície - nové povinnosti - nové paragrafy. Úplné znenie zákona o verejnom obstarávaní k dispozícii po prihlásení na: https://www.okruhlystol.sk/sk/kontakt.html
Zobraziť

Nové finančné limity s účinnosťou od 20.04.2018

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávania č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, bola zverejnená v zbierke dňa 18.04.2018, s účinnosťou od 20.04.2018. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/118/20180420
Zobraziť