Monthly Archives: september 2018

Školenia – Elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní

Dňom 19.10.2018 nastáva nová etapa v procesoch verejného obstarávania zavedením plnej elektronizácie. Pozrieme sa na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní k elektronizácií vo väzbe na proces zadávania zákazky. Povieme si, čo sa považuje za elektronickú komunikáciu, na čo nezabudnúť pri vypracovaní súťažných podkladov, kedy bude moment doručenia, ako bude fungovať elektronické predkladanie ponúk, elektronické vyhodnocovanie ponúk komisiou a revízne…
Zobraziť

Elektronizácia procesu verejného obstarávania

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a iné osoby zapojené do procesu verejného obstarávania, dňom 19.10.2018 nastáva nová etapa v procesoch verejného obstarávania a to zavedením plnej elektronizácie celého procesu zadávania zákaziek. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018  zo dňa 13.09.2018,  je elektronickú komunikáciu nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania…
Zobraziť