Yearly Archives: 2016

Účasť spoločnosti eBIZ Corp na odbornej konferencii APÚMS

Dňa 22. 3. 2016 sa konala odborná konferencia APÚMS (Asociácia prednostov a úradov miestnej samosprávy). Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti. Na konferencii sme prezentovali naše dlhoročné skúsenosti s elektonizáciou verejného obstarávania ako aj informačný systém eZakazky, ktorý elektronické verejné obstarávanie rieši komplexne od sprístupnenia súťažných podkladov, cez žiadosti o účasť, vysvetľovanie, príjmanie ponúk…
Zobraziť

XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska

V spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizujeme  už XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách. Bude konať v stredu 17. februára 2016 od 9:30 v pavilóne farmácie, 4 poschodie, miestnosť č. 413 na adrese Komenského 73, Košice. Kľúčová téma bude nový zákon o verejnom…
Zobraziť

Stavebné zákazky a blacklist na EKS – metodika UVO (22793-5000/2015)

Listom zo dňa 13. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V podaní uvádzate nasledovné, cit.: „Ako a…
Zobraziť

Metodické usmernenie UVO k zneužívaniu EKS

E-mailom zo dňa 11. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V súvislosti s Vašimi otázkami a odpoveďou…
Zobraziť