Monthly Archives: január 2016

XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska

V spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizujeme  už XII. Okrúhly stôl vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách. Bude konať v stredu 17. februára 2016 od 9:30 v pavilóne farmácie, 4 poschodie, miestnosť č. 413 na adrese Komenského 73, Košice. Kľúčová téma bude nový zákon o verejnom…
Zobraziť

Stavebné zákazky a blacklist na EKS – metodika UVO (22793-5000/2015)

Listom zo dňa 13. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V podaní uvádzate nasledovné, cit.: „Ako a…
Zobraziť

Metodické usmernenie UVO k zneužívaniu EKS

E-mailom zo dňa 11. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V súvislosti s Vašimi otázkami a odpoveďou…
Zobraziť

Priemerná úspora na Elektronickom trhovisku presahuje 15 %

Na Elektronickom trhovisku sa dodnes zrealizovalo približne 29.000 obchodov. Priemerná úspora pri nich predstavovala 15,4 %, čo je v absolútnom vyjadrení 41,6 milióna eur. V diskusnej relácii na TABLET.TV to vyčíslila poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie Tatiana Behrová. Na jeden obchod pripadajú v priemere štyria súťažiaci. "Elektronické trhovisko hodnotím ako mimoriadne úspešné. Myslím si,…
Zobraziť