Monthly Archives: november 2015

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní I. Konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je každá…
Zobraziť