Monthly Archives: október 2015

Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní zavedené novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 3. 2015

Za účelom odstránenia pochybností pri vyhodnocovaní splnenia podmienky účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní (preukazovanie majetkovej účasti) Úrad pre verejné obstarávanie apeluje na verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, aby v prípade nepredloženia dokladov na preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti aplikovali inštitút doplnenia dokladov podľa § 33…
Zobraziť

Novela zákona o verejnom obstarávaní v kocke

UVOZákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). (!! Upozornenie: nasledujúci text predstavuje výber a zhrnutie základných ustanovení, ktorými novela mení a dopĺňa…
Zobraziť

Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že ku dňu 1. novembra 2015 zriadi register konečných užívateľov výhod. Dňa 17. októbra 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 252/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým…
Zobraziť