Monthly Archives: február 2015

Upozornenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!!!

Najčastejšie chyby DODÁVATEĽOV vykonávané na EKS: 1.Uvádzanie jednotkovej ceny namiesto celkovej ceny Napriek požiadavke pri predkladaní kontraktačnej ponuky uviesť celkovú cenu a intenzívnemu upozorňovaniu dodávateľa na skutočnosť, že kontraktačnou ponukou je celková cena, uvádzajú dodávatelia jednotkovú cenu. 2.Nevyužívanie celej dĺžky lehoty na predkladanie ponúk Pravidlá a lehoty na EKS sú stanovené striktne v zmysle zákona…
Zobraziť

Pozvánka k IX. Okrúhlemu stolu vysokých škôl o univerzít

Spoločnosť eBIZ Corp v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývajú na účasť pri už IX. Okrúhlom stole vysokých škôl a univerzít Slovenska o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách, ktorý sa bude konať vo štvrtok 19.marca 2014 od 9,30 na Rektoráte UMB v zasadačke na prízemí, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica. Kľúčová téma…
Zobraziť