Elektronická komunikácia

eZakazky
Portál eZakazky je univerzálny nástroj slúžiaci na elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania a na realizáciu elektronických aukcií.

Elektronické aukcie

eAukcie
Systém eAukcie je nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek.

Riadenie obstarávania

eProcurement
eProcurement je nástroj na riadenie procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez prípravu podkladov až po uzatvorenie zmluvy.

Verejné obstarávanie

Služby VO
Kompletná ealizácia celého procesu verejného obstarávania alebo odpredaja majetku odborne spôsobilou osobou na kľúč.

Kto sme

eBIZSpoločnosť eBIZ Corp s.r.o.

Spoločnosť eBIZ Corp bola založená už v roku 1998. Máme dlhoročné skúsenosti a vynikajúce know-how v oblasti verejného obstarávania, elektronického obstarávania elektronických aukcií a odpredaja nadbytočného majetku.

Čo ponúkame

SlužbyProdukty a služby

eBIZ Corp v súčasnosti ponúka komplexné služby verejného obstarávania, a elektronických aukcií. Zároveň ponúka softvérové riešenia pre elektronické verejné obstarávanie, riadenie verejného obstarávania a pre elektronické aukcie.

Práca u nás

Hľadáme nových kolegov

Rastieme a zároveň stále skvalitňujeme úroveň našich služieb a produktov. Preto teraz hľadáme zodpovedných a skúsených nových kolegov.

Akcie a novinky

Legislatíva a metodika

Médiá