Elektronické VO

eZakazky
Systém eZakazky je univerzálny nástroj slúžiaci na elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania a na realizáciu elektronických aukcií.

Firemný nákup

Softvér pre firemný nákup
Poskytujeme tiež moderný informačný systém ktorý komplexne pokrýva proces firemného nákupu ako aj realizáciu nákupných elektronických aukcií.

Verejné obstarávanie

Služby verejného obstarávania
Naša spoločnosť poskytuje kompletnú realizáciu celého procesu verejného obstarávania alebo odpredaja majetku štátu odborne spôsobilou osobou na kľúč.

Kto sme

eBIZSpoločnosť eBIZ Corp s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v už v roku 1998. Za bezmála dvadsať rokov sme nadobudli bohaté skúsenosti a know-how v oblasti verejného obstarávania, firemného nákupu, elektronických aukcií, elektronického verejného obstarávania ako aj odpredaja nadbytočného majetku. Prečítajte si o nás viac.

Čo ponúkame

SlužbyProdukty a služby

eBIZ Corp v súčasnosti ponúka komplexné služby verejného obstarávania a elektronických aukcií. Zároveň ponúka softvérové riešenia pre elektronické verejné obstarávanie, riadenie verejného obstarávania, firemný nákup a pre elektronické aukcie. Prečítajte si viac o našich produktoch.

Práca u nás

Ponuka práce

Rastieme a stále skvalitňujeme úroveň našich služieb a produktov. Preto hľadáme zodpovedných a skúsených nových kolegov.

Akcie a novinky

Legislatíva a metodika

Médiá

 • 2019
  XX. Okrúhly stôl obstarávania 3. – 4. apríla 2019
  Hlavnými témami XX. Okrúhleho stola obstarávania budú: Čo priniesla aplikačná prax po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní? - Pozrieme...
 • 2018
  Nechcem stáť bokom …
  Je názov koncertu, ktorý uplynulú nedeľu zaznel vo farskom kostole sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch v podaní vokálnej skupiny...
 • 2018
  eBIZ opať účastníkom konferencie APUMS SR
  Prednostovia obecných a mestských úradov, združení v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, absolovali v dňoch 11. – 12. októbra pravidelnú odbornú konferenciu....